ประกันรถยนต์ชั้น 3 นั้นโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของราคาที่จับต้องได้ ใครๆ ก็สามารถซื้อหาได้ไม่ยาก อีกทั้งยังเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองได้เหมาะสมกับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้รถแต่ต้องการที่จะมีประกันเผื่อไว้ในยามฉุกเฉิน ให้สามารถใช้ความคุ้มครองจากประกันได้โดยไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันราคาสูงเกินกว่าความต้องการที่จำเป็นจริงๆ แต่อย่างไรก็ตาม ประกันภัยชั้น 3 นั้นก็อาจยังมีความคุ้มครองไม่มากพอ ด้วยราคาเบี้ยประกันที่เสียไปนั้นค่อนข้างต่ำ อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือ ประกันรถยนต์ 3+ ราคาจับต้องได้แต่ให้ผลที่เพิ่มขึ้น 

ประกันรถยนต์ 3+ ราคาไม่แตกต่างไปจากประกันรถยนต์ชั้น 3 มากนัก แต่ให้ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายไปกับเบี้ยประกันแล้วความคุ้มครองที่เกินความจำเป็น ทำให้ต้องแบกรับภาระที่สูงเกินไป ประกันรถยนต์ 3+ ราคาดีๆ จึงมีให้เลือกในตลาดประกันค่อนข้างมาก โดยความคุ้มครองของประกันรถยนต์ 3+ นี้ มีความคุ้มครองคือ ให้ความคุ้มครองทั้งร่างกายและการพยาบาลรวมถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ได้แก่คู่กรณีหรือบุคคลที่สาม และยังมีความคุ้มครองรถของผู้เอาประกัน ในวงเงินที่จำกัดประมาณ 100,000-200,000 บาท 

ประกันรถยนต์

โดยต้องเป็นกรณีที่เกิดจากเหตุรถยนต์ชนกับรถยนต์เท่านั้น หมายความว่าไม่ครอบคลุมกรณีที่ระบุคู่กรณีไม่ได้ อย่างการชนกำแพงหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ นั่นเอง  นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วรถของผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกเองเป็นจำนวนประมาณ 2,000 บาท บริษัทประกันภัยบางแห่งอาจไม่มีในส่วนนี้ แต่ไปเพิ่มในค่าเบี้ยประกันแทนก็ได้ จึงควรตรวจสอบเงื่อนไขให้ดีก่อนว่าประกันรถยนต์ 3+ ราคาที่ถูกใจนั้นมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกับความต้องการหรือไม่ แต่ถ้าหากคุณเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการใช้รถและไม่ต้องการความดูแลที่เกินจำเป็นแล้ว ประกันรถยนต์ 3+ ก็เป็นประกันที่คุ้มค่าเลยทีเดียว